ECA Felis

■  80/60 °C çalışma şartlarında; maksimum 46 / 66 / 94 / 116 / 135 kW kapasitede 5 farklı model ■  50/30 °C çalışma şartlarında; maksimum 50 / 73 / 102 / 129 / 150 kW kapasitede